الزامات ایمنی تولید مواد دارویی مخدر

theblogger

سرفصل های آموزشی

اهمیت نظارت بر تولید و توزیع مواد تحت کنترل بر اساس راهنماهای بین المللی
معرفی معاهدات و کنوانسیون های بین المللی مواد تحت کنترل
چگونگی سیاست گذاری در حیطه تولید و توزیع مواد و دارو های تحت کنترل
نکات حائز اهمیت در روند ارزیابی الزامات امنیتی کارخانجات تولید و شرکت های توزیع کننده

برگزار کننده

پرولند

ثبت نام

 

(بازدید شده 1 بار, 1 بازدید امروز)