درباره ما

icon-01

اطلاعات

شرکت پرولند حیطه فعالیت خود را درحوزه آموزش های مرتبط با نیاز صنعت دارو کشور با آخرین متدها و استاندار های آموزش روز دنیا قرار داده است

icon-02

خدمات

برگزاری دوره های آموزشی با توجه به نیاز روز صنعت داروی کشور
برگزاری دوره های درون سازمانی برای ارتقا سطح پرسنل در راستای توانمند سازی کارکنان 

icon-03

نحوه ارائه خدمات

حضوری
وبینار
سمینار

icon-04

دریافت کنندگان خدمات

شرکت های تولید کننده مواد اولیه دارویی
شرکت های تولید کننده دارو
شرکت های تولید کننده مکمل
شرکت های تولید کننده گیاهان دارویی
شرکت های تولید کننده تجهیزات آزمایشگاهی
شرکت های اتاق تمیز
تولیدکنندگان مواد شیمیایی
شرکت های حوزه بسته بندی
جامه داروسازی 

(بازدید شده 34 بار, 1 بازدید امروز)